Tag Archives: Lana Bella

Lana Bella

Hyphen

She remained in repose, a hyphen between a child and an adult.

VIETNAMESE:

Chị ấy tiếp tục sự yên tĩnh, một dấu nối giữa một đứa trẻ và người lớn.

A Pushcart nominee, Lana has a diverse work of poetry and fiction published and forthcoming in over 150 journals, including a chapbook with Crisis Chronicles Press (Winter 2016), Abyss & Apex, Chiron Review, Coe Review, Foundling Review and elsewhere.

Lana Bella

Boa

Somewhere near the grooves of its wordless slither, the dragon tattoo wraps itself like a boa around her back.

VIETNAMESE:

Một nơi nào đó gần khía cạnh của từkhông lời trượt của nó, cái hình xăm con rồng bao trùm bản thân của nó như một con rắn vòng quanh sống lưng cô ấy.

A Pushcart nominee, Lana has a diverse work of poetry and fiction published and forthcoming in over 150 journals, including a chapbook with Crisis Chronicles Press (Winter 2016), Abyss & Apex, Chiron Review, Coe Review, Foundling Review and elsewhere.

Lana Bella

Sculpting

Poached to that stroke of precision, worthy of a surgical opera house, were your fingers sculpting exact to her gentle sighs.

VIETNAMESE:

Gim ly ngay đó đt qu ca chính xác, xng đáng ca mt nhà hát ln phthut, đã là ngón tay ca bn điêu khc chính xác đ vào hơi th nh nhàngca cô.

A Pushcart nominee, Lana has a diverse work of poetry and fiction published and forthcoming in over 150 journals, including a chapbook with Crisis Chronicles Press (Winter 2016), Abyss & Apex, Chiron Review, Coe Review, Foundling Review and elsewhere.